EKONOMSKO DRZAVLJANSTVO

U cilju povecanja direktnih stranih investicija i ekonomskog rasta, Vlada Crne Gore je lansirala program sticanja crnogorskog drzavljanstva putem investicija.

Program „Drzavljanstvo putem investicija“ potencijalnim kandidatima omogucava da pruze ekonomski doprinos u crnogorskom drustvu putem investiranja u odobrene razvojne projekte, i kapitalni dorpinos u fond koji je osmislila vlada za razvoj nerazvijenih podrucja u Crnoj Gori. U zamjenu, kandidti i clanovi njehovih porodica dobijaju drzavljanstvo, pri cemu prolaze kroz stroge kriterijume i provjere, ukljucujuci i temeljnu provjeru proslosti kako podnosioca zahtjeva tako i njegovih clanova porodice.

Prednosti dobijanja crnogorskog drzavljanstva:

 • putovanje bez vize ili viza - po dolasku u 124 destinacije ukljucujucu evropsku sengensku zonu, Rusiju u Tursku

 • Drzavnljastvo u zemlji koja je kandidat za clanicu EU

 • Multinacionalna i multijezicka evropska drzava koja ima blagu Mediteransku klimu, netaknutu prirodu i niske troskove zivota

 • Drzavljanstvo u zemlji koja je clanica Evropske monetarne unije, NATO saveza, OSCE i WTO

 • Drzavljanstvo dobija podnosilac zahtjeva i clanovi njegove porodice

 • Politicka i ekonomska stabilnost, poslovno orjentisana Vlada

OBAVEZE PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Kandidat moze steci crnogornsko drzavljanstvo po osnovu posebnog programa u slucaju da je:

 

 • Izvrsio uplatu kod nadleznog organa u iznosu od 15.000,00 eura za podnosenje zahtjeva, 10,000. 00 eura za svakog clana porodice maksimano 4 clana, a za svakog narednog 50,000.00 eura po clanu. Taksa za due-diligence 7,000.00 za podnosioca zahtjeva, 10.000,00 za najvise 4 izdrzavana lica, 1,500 eura za peto i svako naredno izdrzavno lice.

Savjetodavne usluge imenovanih agencija: 25,000.00 eura za podnosioca zahtjeva, 5,000.00 euro za svakog clana posebno

 • Uplatio depozit na ESCROW racunu u iznosu od 100.000,00 eura za razoj nerazvijenih regija u Crnoj Gori shodno clanu 18 Zakona o regonalnom razvoju

 • Uplatio depozit na ESCROW racunu u iznosu od 450.000,00 eura za ulaganje u neki od odobrenih razvojih projekata koji se nalaze u glavnom gradu Podgorica ili primorskoj regiji Ili 250.000,00 eura za ulaganje u razvojne projekte koji se nalaze u centralnoj i sjevernoj regiji.

 • Dostavio potvrdu o neosudjivanosti, tj da nije pravosnazno osudjivan u Crnoj Gori ili u nekoj drugoj drzavi i da nije bio na uslovnoj kazni u trajanju duzem od jedne godine za djelo za koje se goni po osnovu sluzbene duznosti ili su preostale pravne posledice za takvo krivicno djelo.

 • Medjunarodni agent za due diligence dao pozivitno misljenje, ukljucujuci i dokaz o porijeklu novca koji je namijenjen za ulaganje u skladu sa ovom odlukom.

Podnosiocu zahtjeva ce biti naplaceni troskovi koji se odnose na podnosenje zahtjeva za vizu, izdavanje, prevodjenje i ovjeru dokumenata, putne troskove i troskove smjestaja, bankarske takse i naknade za bankarske transfere kao i druge slucajne troskove po osnovu njihovih pojedinacnih slucajeva i njihovih porodica.


 

SPISAK ODOBRENIH HOTELA ZA DOBIJANJE CRNOGOSKOG DRZAVLJANSTVA

Vlada Crne Gore je odobrila 4 hotelska projekta u okviru programa za dobijanja ekonomskog drzavljanstva koji je ogranicen za 2.000 investitora.

Strani drzavljani su duzni da investiraju 250,000.00 eura u projekte na sjeveru Crne Gore i 100,000.00 eura donacija Vladi u cilju sticanja crnogorskog drzavaljanstva. Investicije u nekretnine za glavni grad Podgoricu i primorsku regiju su povecane na 350,000.00 eura.

Drzavna taksa: Donacija u iznosu od 100,000,00 eura.

Takse za prijavu: Podnocilac zahtjeva mora da uplati taksu u iznosu od 15,000 eura za podnosenje zahtjev, 10,000 eura za svakog clana porodice ( ukupno do 4. clana), a za svakog narednog clana porodice 50,000 eura po clanu. Ukupna investicija zahtijeva minimalno ulaganje od 350,000,00 eura, pa na vise. Dodatna taksa se placa za due dilligense i za pasos.


 

Spisak projekata koje je odobrila Vlada Crne Gore:

 • Kondo Hotel „Kolasin Resort & Spa“, Kolasin

 • Kondo Hotel Breza, Kolasin

 • Hotel Kraljicina plaza“, Milocer, Budva

 • Durmitor Hotel i Vila“, Zabljak

 • Bjelasica 1450 Kolasin

 • K16 Kolasin


 


 

DRZAVLJANSTVO & BOKA PROJEKAT

Kupcima novog hotelskog i rezidencijalno-poslovnog projekta Porto Montenegro –BOKA PLACE, omoguceno je da investiraju u jednu ili vise nekretnina iz Kerzner-Managed Residence portfolija, cime bi ispunili CBIP minimalni prag ulaganja .